Začínáme

Potom, co fyzické tělo usne, astrální tělo se promítá do fyzického světa. Jakmile energetické tělo expanduje, astrální tělo volně plyne a vznáší se nad fyzickým tělem, ale v rámci ochranného pole expandovaného fyzického těla. Uvnitř tohoto pole, známého jako rozsah působení šňůry, se astrální tělo drží blízko fyzického světa, neboť je v poli éterické látky.

Při vědomé astrální projekci se může zdát, že se projektujete přímo do astrální roviny. Vždy je tu však na začátku mezilehlé stádium, kdy existujete jako astrální forma blízko fyzické dimenze. Toto stadium projekce můžete přehlédnout, jestliže v momentu projekce ztratíte vědomí. Prostor kolem těla v rozsahu šňůry je naplněn éterickou látkou a astrální tělo je v reálném čase zadržováno v tomto poli, blízko fyzické dimenze.
 

Éterická látka

Éterická látka je substance skutečné životní síly vytvářena všemi živými tvory pouze tím, že jsou naživu. Je to substance někde mezi fyzickou a astrální látkou, zčásti fyzická a zčásti astrální. Éterická látka má určitou váhu. Je to velmi čistá substance mezi hmotou a energií a je podobná své hrubější podobě – ektoplasmě. Za účelem poznání tohoto jevu byl prováděn vědecký výzkum. Umírající lidé v nemocnicích byli se svými postelemi umístěni na velmi citlivé váhy krátce před umrtím připojení na monitory EEG a ECG. Ve všech případech byla v okamžiku smrti zaznamenána náhlá ztráta hmotnosti kolem 8 gramů. To je způsobeno přelivem velkého množství éterické látka do astrálního těla v okamžiku fyzické smrti. To je podobné náhlému přesunu éterické látky do astrálního těla během zážitku blízkých smrti, kdy se tělo domnívá, že umírá. Tento náhle rozsáhlý přesun éterické látky je počátkem procesu smrti.

Ektoplasma

Podobným způsobem byla také zkoumána ektoplasma. Zhmotňovací média byla umístěna na citlivé váhy a požádána, aby vytvářela ektoplasmu na jiných citlivých vahách. Bylo zjištěno, že tato média ztratí právě takovou váhu, jaká přibude s ektoplasmou na druhé váhy. Jestliže médium ektoplasmu zpětně absorbovalo, došlo k opačnému jevu. Ektoplasma je vytvářena čakrami. Přeměňují část fyzikální hmoty z těla média na jinou substanci – ektoplasmu.

 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015