Expanze energetického těla

V určitém bodě po upadnutí do transu pocítíte mírné ochrnutí. To je brzy doprovázeno prohlubujícími se vibracemi a bzučením. Můžete mít také pocit, že jste velcí a nadmutí. Paralýza, vibrace a pocit nafouknutí jsou symptomy expanze energetického těla a uvolnění těla astrálního. Je to součást normálního spánkového procesu. Energetické tělo expanduje a otevře se za účelem shromažďování a uschování energie. Během toho se astrální tělo uvolní a vznáší se mírně mimo fyzické tělo.


Nenucenost transu

Mnoho lidí předčasně přeruší projekci prostě proto, že nejsou zvyklí na stav transu. Myslí si, že je to pouze krátce otevřené okno do astrální dimenze. To jednoduše není pravda. Zůstanete-li po vstupu do transu mentálně i fyzicky klidní, můžete jej udržovat celé hodiny. Během meditace jsem pravidelně trávil několik hodin ve stavu transu. Jestliže si po upadnutí do transu myslíte: „Sláva! Podařilo se to!…Jsem transu! Honem něco podniknout…dřív, než to skončí!“, je jisté, že se to přeruší! Stav transu se ukončí prostým aktem nadměrného rozrušení, tj. porušení relaxace a mentálního klidu. Jako dobrý nápad se jeví trávit čas ve stavu transu pouze kvůli navyknutí, ještě předtím, než se pokusíte o projekci. Pouze relaxujte, zůstaňte klidní, soustřeďte se na dýchání a udržujte se v transu. Neskončí to dříve, než si budete sami přát. Zvykněte si na ten pocit. Když se cítíte při této činnosti pohodlně, cvičte v transu shromažďování energie a stimulaci čaker ( viz dále ).

Pozn.: nemusíte být v transu, abyste se naučili pracovat s energií nebo čakrami, v transu to jde pouze lépe.

Cvičení transu může být prováděno v leže, ale nejlepší je pohodlné křeslo s opěradly. Vaše astrální tělo se ve stavu transu uvolní; zkoušejte zdvihat své astrální paže a nohy. Používejte k tomu rukou, jak je vysvětleno v dalším oddílu. Soustřeďte se a pociťujte své vědomí v paži a pomalu ji zdvihejte volně od těla. Když to provádíte, můžete cítit lehké lechtání nebo omezenou závrať uvnitř vaši paže nebo nohy. Zdvihněte svou astrální paži a podívejte se na ni zavřenýma očima, nehýbejte však svaly. V tomto stavu můžete být schopni vidět skrze zavřená oční víčka, nemějte však strach, pokud tomu tak není – schopnost se dostaví později. Zdvihání vašich astrálních paží je dobrý cvik pro projekci. Později budete využívat tyto astrální paže k tomu, abyste vytáhli astrální tělo ven z fyzického.
 

Hmatové představy

Hmatové představy jsou vjemy nebo pocity lokalizovaného tělesného uvědomění. Vaše ruce jsou velmi úzce spojeny s vašim tělesným uvědoměním. Jsou schopny velice dobře pociťovat každou část vašeho těla. Imaginární ruce, popsané dále, jsou pouze rozšíření tohoto uvědomění. Jestliže potřebujete cítit uvědomění jakékoliv části vašeho těla, představujte si, že se vaše reálné ruce snaží dotknout této oblasti. Poté využijte uvědomění, které tímto způsobem v dané oblasti vznikne, k představě, že se tam nacházejí vaše imaginární ruce.

Nechte oči zavřené a ruce držte naproti svému obličeji ve vzdálenosti asi 30cm. Soustřeďte se, pociťujte, kde jsou, a pokuste se je vidět skrze tmu za vašimi víčky. Překřižte svá zápěstí, pomalu jimi pohybujte kolem, otočte ruce, otevřete a sevřete v pěst. Usilovně se dívejte, soustřeďte se, jako byste se snažili dívat ve tmě, a svým vnitřním okem spatříte nezřetelný pohybující se stín vašich rukou a paží.

Zavřete oči a dotkněte se ukazováčkem pravé ruky špičky vašeho nosu. Zjistíte, že i se zavřenýma očima dokážete položit prst přesně na jakoukoliv část vašeho těla. Vyzkoušejte si to, položte svou skutečnou ruku na různé části vašeho těla. Víte stále přesně, kde přesně se vaše ruce nacházejí, cítíte a uvědomujete si, kde jsou. Pozorujete-li, co se odehrává ve vaši mysli, zjistíte, že si uvědomujete část svého těla, které se chcete dotknout, od okamžiku, kdy se k tomu rozhodnete. Procházejte tímto způsobem celé své tělo a zvykejte si na pocity uvědomění, které takto v různých jeho oblastech vznikají. Děje se toto: Část vaši mysli se přemístí a odhalí vám oblast, které se chcete dotknout, aby usměrnila vaši ruku přesně na toto místo. Vaše mysl přemístí na dané místo část svého vědomí a chová se jako domovský maják pro vaši ruku. Schopnost přemístit tímto způsobem vaše vědomí do rozličných částí těla je nezbytná pro práci s energií a popisovanou metodou projekce.

Pozn.: Nemusíte tyto ruce vizualizovat, tzn. vidět je nebo si představovat, že je vidíte. Vše probíhá na základě hmatu,ne zraku. Musíte být schopni představy, že je cítíte něco dělat, jako si zkoušíte některé jednoduché akce pouze v mysli. Původně jsem tuto techniku vyvinul pro slepé lidi.

Slepí lidé, jsou-li od narození slepí, nejsou schopni vizualizovat vůbec, zato mají velice intenzivní pocit tělesného uvědomění. Většina lidí, kteří vidí, má s jakýmkoliv druhem vizualizace také velké problémy a všechny technicky projekce záleží silně právě na této vizualizaci. Pro tento případ jsem vyvinul techniku projekce, která nezávisí na vizualizaci užité k vytlačení astrálního těla. Ukázalo se, že je o tolik jednodušší a úspěšnější než jiné techniky založené na vizualizaci, že jsem je pro oblibu této jednoduché hmatové techniky vypustil.

Pozn.: Slepí lidé nejsou slepí v astrální formě. Astrální tělo nemá žádné orgány jako takové, je to pouze bod vědomí. Astrální tělo, které vidíte během projekce, existuje pouze díky tvůrčím schopnostem podvědomí.


 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015