Strav transu

Když dosáhnete hlubokého stupně relaxace a mentálního zklidnění, bude vám připadat vaše tělo velmi, velmi těžké. Tato tíha je hlavním příznakem toho, že v okamžiku kdy se dostáváte do transu, přecházejí vaše mozkové vlny z frekvence Beta na Alfa rytmy. Stav transu je způsoben hlubokou fyzickou a mentální relaxací. Není na tom nic divného nebo nadpřirozeného. Jednoduše to znamená, že zatímco vaše tělo upadlo do stavu spánku, vaše vědomá mysl je plně bdělá.


Jak dosáhnout transu

Provádějte relaxační cvičení a zklidnění mysli prostřednictvím kontrolovaného dýchání. Představte si, že ve tmě slézáte po žebříku. Nevizualizujte žebřík, pouze si představte, jak se při tom cítíte. Při výdechu cítíte jak vašima imaginárníma rukama ( viz dále ) slézáte jednu nebo dvě příčky žebříku. Při nádechu cítíte, jak zůstáváte na žebříku v klidu. Co potřebujete je efekt mentálního sestupu ve vaši mysli. Úroveň vaši mozkové aktivity by se tak měla změnit z bdělých rytmů beta na rytmy usínání alfa nebo rytmy hlubokého transu theta. V okamžiku, kdy úroveň mozkové aktivity dosáhne alfa rytmu, upadnete do transu. Pokračujte tak dlouho, dokud se to nepodaří. Čas potřebný k dosáhnutí transu je proměnlivý v závislosti na zkušenosti, kterou máte s hlubokou relaxací a mentálním zklidněním.

Pozn.: jakmile pocítíte tíhu, přestaňte se cvičením mentálního sestupu. Nemáte-li rádi žebřík, představte si, že jste ve výtahu, který klesá, když vydechujete, a stojí při nádechu. Nebo si představte, že jste pírko, které se snáší při výdechu a zůstává ve stejné výšce při nádechu. Jak jsem již konstatoval, efekt mentálního sestupu potřebujete ke snížení úrovně vaši mozkové aktivity. Tento efekt ve spojení s hlubokou relaxací a mentálním zklidněním způsobí upadnutí do transu. Abyste dosáhli pocity klesání, můžete si vymyslet jakýkoliv scénář.

A takto vypadá stav transu: Všechno je tišší a cítíte se jako kdybyste byli v daleko větším prostoru. Po těle máte velmi lehký pocit bzučení. Všechno se zdá být jiné. Je to trochu jako kdyby vám někdo ve tmě položil lepenkovou krabici přes hlavu, cítíte změnu atmosféry. Všechno se zdá být neostré a rozmazané. Když jste ve stavu transu, všechny ostré zvuky jsou jako fyzický úder na solar plexus.
 

Stav hlubokého transu

Úroveň transu, jaké dosáhnete, závisí do velké míry na vašich schopnostech relaxace a koncentrace a síle vůle. Abyste dosáhli hlubokého transu, tj. theta rytmy a níž, musíte se při mentálním sestupu podporovaném kontrolovaným dýcháním koncentrovat daleko více a daleko déle. První stupeň transu tj. pocit tíhy, je pro projekci dostatečně hluboký. Velmi nedoporučuji snažit se dostat do hlubšího než jen lehkého transu dříve, než máte se stavem transu hojnost zkušeností.

Jak poznám, že jsem ve stavu transu? Existují čtyři velmi nápadné příznaky.

1. Nepříjemný pocit chladu, který vás neroztřese, spojený s rovnoměrnou ztrátou tělesného tepla.

2. Po mentální stránce se budete cítit velmi volně a všechno se bude zdát extrémně pomalé. Myšlenkové procesy se zpomalí, jako kdybyste dostali umrtvující injekci.

3. Budete se cítit odpojeni od svého těla – silný pocit vznášení se a vše se zdá být hrozně daleko.


4. Úplná fyzická paralýza ( ochrnutí )


Pozn.: Tyto čtyři příznaky dohromady znamenají, že jste upadli do stavu hlubokého transu. Nezaměňujte to se slabým pocitem vznášení, který občas nastane při lehkém transu, při uvolnění astrálního těla. Nebo s menší ztrátou tělesného tepla v důsledku dlouhého sezení bez pohybu a mírnou paralýzou ( tíhou ). Vjemy hlubokého transu jsou zcela nepříjemné a nezaměnitelné. Dostat se do stavu hlubokého transu je velmi obtížné, neboť potřebujete vysoce vyvinout schopnosti relaxace, koncentrace a transu, velkou sílu vůle a mnoho mentální energie. Nemůžete do něj upadnout čistě náhodou.

Jestliže máte strach, že klesnete příliš hluboko, pamatujte: Kdykoliv to můžete přerušit. Koncentrujte všechnu svou vůli na pohyb svých prstů. Jakmile dokážete pohnout prstem, ohněte ruku, pohněte paži, zatřeste hlavou, zkrátka oživte své tělo; vstaňte a chvíli se procházejte sem a tam. Strach z upadnutí do hlubokého transu by neměl být s těmito cvičením problém. V meditačních skupinkách jsem viděl mnoho lidí, kteří upadli do lehkého transu a nebyli schopni dostat se zpátky. Obvykle se našel nějaký dobrý člověk, který na ně mluvil nebo masíroval jejich zápěstí atp., aby jej probudil zpět do reality. To je zbytečné a je to výsledek špatného tréninku, tj. žádná cvičení koncentrace nebo vůle. Dotyčný člověk se pouze domnívá, že nemůže zpět, a tak se ani příliš nesnaží. Je to také dobrý způsob, jak získat pozornost ve skupince.

Pozn.: vaše mysl je neobyčejně výkonná a má nesmírné prostředky. Dokáže cokoliv bez omezení, je-li vytrénována, ovládnuta a důkladně motivována.


 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015