Uvědomělé dýchání

Je to jednoduchá forma meditace. Očistí vaši mysl a zaměří vaše vědomí. Sedněte si nebo lehněte, zavřete oči, proveďte relaxační cvičení a očistěte svou mysl. Dýchejte zhluboka a pomalu a pozorujte, jak váš dech vchází a opouští vaše tělo. Pociťujte, jak proudí dovnitř a pociťujte, jak vychází ven. Celou svou pozornost zaměřte na vaše plíce a proces dýchání. Tato jednoduchá činnost stačí k tomu, aby zaměstnala vaši povrchní mysl. Neústupně odmítněte obtěžující myšlenky dříve, než mohou shromáždit síly a rozptýlit vás. Kontrolované dýchání zaměstná vaši povrchní mysl a umožní vám přemýšlet na mnohem hlubší úrovni.


Povrchní myšlenky

Zvuky jsou nesmírně rozptylující, vyvolávají povrchní myšlenky. Zatroubení automobilu způsobí: „Kdo je to? Co se děje?“ Otevření dveří vyvolá: „Kdo to přichází nebo odchází?“ Povrchní mysl je stále velice zvědavá, co se kolem vás odehrává. Chce vědět vše a informovat vás o každé maličkosti, která ve vašem okolí proběhne. Bude vás nutit, abyste otevřeli oči, vstali a zjistili, co se děje. Nepodlehněte jejímu naléhání. Využijte těchto znepokojujících , pozornost vyžadujících myšlenek pro trénování. S učením, jak je zrušit a ignorovat, poroste vaše schopnost koncentrace. Zastavte tyto sužující drobné myšlenky hned v zárodku, dříve než stačí zakořenit a vyrůst v něco většího. Například:

Z „Kdo je to? Co se děje?“ se stane: „Kdo je….“

Z „kdo to přichází nebo odchází?“ se stane: „Kdo to pr….“

S opakováním budou rozptylující myšlenky kratší a kratší, dokud nezůstane: „Kd…..?…..?……“ a „K…..?………..“ Až nakonec: „…..?…….?……….?…………“

Mnoho lidí tvrdí, že nedokáží očistit svou mysl, protože je příliš snadno rozptýlí zvuky normálního denního ruchu, které je obklopují. Nevyužívejte hudbu nebo jiné zvuky, abyste je přehlušili, využijte jich k tréninku. Je to jako cvičení s činkami, cvičíte-li s peříčkem, vaše síla tím nevzroste. Musíte to zvládnout, jakkoliv těžké to je, chcete-li mít skutečně silnou mysl. Pomalu, ale jistě získáte schopnost očistit svou mysl. Jakmile to jednou dokážete, získáte cenný mentální nástroj. Budete schopni koncentrovat 100% vaši pozornosti na jednu úlohu a naprosto vyloučit cokoliv jiného.


 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015