Co je to astrální dimenze

Astrální dimenze je nejbližší dimenze k dimenzi fyzické. Překrývá a prostupuje svět jako obrovská síť vědomí, zachycuje a zachovává všechny myšlenky. Její obsah je vytvářen kolektivním vědomím celosvětové mysli. Obsahuje myšlenky, vzpomínky, fantazie a sny každé žijící bytosti na světě. Uvnitř ni způsobuje pravidlo přitažlivosti mezi podobným, že se tento oceán mysli rozkládá do vrstev a jezírek. Tato jezírka myšlenek se obyčejně nazývají astrálními rovinami, astrálními světy, astrálními podrovinami nebo astrálními říšemi. Astrální dimenze je tvořena astrální látkou, která je výstižně popsána jako hmota mysli. Je neobyčejně citlivá na myšlenku a může se zformovat do jakéhokoliv tvaru nebo formy. Tyto výtvory mohou být natolik dokonalé, že jsou nerozeznatelné od skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak to vysvětlit, je načrtnout srovnání mezi astrální látkou a neexponovaným filmem. Jestliže tento film vystavíme světlu zaostřenému čočkou fotoaparátu, je na něj okamžitě zapsán perfektní obraz reality pomoci chemické reakce vyvolané světlem. Jestliže je astrální látka vystavena myšlence zaostřenou čočkou mysli, okamžitě se mimo astrální hmotu mysli zformuje dokonalý odraz reality reakci astrální látky na myšlenku. Složitost a stálost jakéhokoliv výtvoru v astrální dimenzi závisí především na síle mysli, jež ho vytvořila.

Sny

Takto podvědomá mysl vytváří sny: naladěním se na astrální dimenzi během spánku může vytvořit jakýkoliv scénář, který si přeje. To je způsob jakým podvědomá mysl řeší problémy a komunikuje s vědomím. Vytváří řady scénářů ze složitých myšlenkových forem a promítá je do hmoty mysli v astrální dimenzi, kde se ustálí. Vědomí pak ve stavu snění tyto vytvořené scénáře prožívá. Podobně jako promítačka ( podvědomí ) promítá na plátno ( astrální dimenze ).

Myšlenkové formy

Po určité době astrální dimenze asimiluje každý nový objekt v reálném světě. Je reprezentace v myšlenkové formě nejprve narůstá v nejnižší části astrální dimenze, blízko k dimenzi fyzické a s postupem času je čím dál tím stálejší. Čím větší pozornost je mu věnována tím rychleji roste. Čím výše v astrální dimenzi, popř. čím dále od dimenze fyzické jsme, tím méně nalézáme myšlenkových forem fyzického světa. Fyzické věci potřebují mnoho času, aby „prosákly“ a získali tvar ve vyšší astrální dimenzi. Už jste někdy zkoušeli projít kolem neznámého domu ve tmě? Pravda, narazíte do všeho možného. Ale jakmile se s ním dobře seznámíte a ve vaši mysli vznikne mentální obraz okolí, najdete cestu lépe. Čím déle zůstanete v tom domě, tím jasnější mentální obraz bude. Podobným způsobem jsou věci, jako myšlenkové formy, asimilovány a rostou v jiných dimenzích.
Generování forem v astrální dimenzi tak funguje zpětně. Jestliže objekt existoval dlouhý čas, vytvořil v astrální dimenzi trvalý otisk myšlenkové formy. I když je poté objekt zničen nebo přemístěn, jeho myšlenková forma trvá dál. V astrální dimenzi tak například můžete ve svém domě najít nábytek, který nemáte promíchaný s vašim vlastním. To je zapříčiněno trouchnivějícími myšlenkovými formami starých věcí patřících předchozím nájemníkům apod., které zde přetrvávají roky poté, co originály zmizely. Staré myšlenkové formy nenásledují svůj fyzický protějšek, jestliže je přemístěn. Nové začínají vyrůstat kdekoliv se protějšek nachází, zatímco starý pomalu trouchniví. Čím déle je věc na jednom místě, tím silnější bude na tom místě myšlenková forma. Stejným způsobem to funguje u staveb, konstrukcí a geologických útvarů. Můžete se promítnout do parku a nalézt tam dům, most, potok, kopec apod., který tam již není. Čím výše stoupáte v astrální dimenzi, tím starší jsou myšlenkové formy nebo jste hlouběji zpět v geologickém čase. Tempo růstu myšlenkové formy závisí velkou měrou na pozornosti, která je věnována předloze. Tak bude mít např. známý obraz vystavovaný a vysoce ceněný miliony daleko silnější myšlenkovou formu než obyčejný obrázek,který visí v něčí ložnici a vidělo jej jen pár lidí. Množství myšlenkových forem také závisí na tom, jak blízko k fyzické dimenzi se nacházíte. Jestliže jste velmi blízko jako při projekci v reálném čase nebo při OOBE, naleznete jen velmi málo myšlenkových forem, pokud vůbec nějaké. Při OOBE v reálném čase nejste zcela v astrální dimenzi, ale existujete v astrální formě ve vyrovnávací zóně mezi fyzickou a astrální dimenzi.

 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015