OOBE

OOBE ( Out Of Body Experience = zážitek mimo tělo ) je projekce v reálném čase, blízko fyzického světa. Často nastává jako část zážitku blízkých smrti. Osobnost je vyhozena z vlastního těla následkem nějakého těžkého traumatu, tzn. automobilové nehody, chirurgické operace, srdeční zástavy, narození dítěte apod.
Účastníci OOBE jsou s vědomi věci, které se dějí v reálném světě a v reálném čase, jako rozmluv a událostí probíhajících vedle nebo blízko jejich fyzického těla. V mnoha případech pak po návratu do svého těla tyto rozmluvy a události přesně popisují.

Pozn.: OOBE se poněkud liší od astrální projekce nebo průzračného snu tím, jsou objektivní a probíhají v reálném čase. To je způsobeno velkým množstvím éterické látky obsažené v astrálním těle, které je drženo blízko fyzického světa.

Existují dvě hlavní příčiny OOBE v reálném čase

1. Tělo je blízko smrti, nebo se tak domnívá, což zapříčiňuje odliv velkého množství éterické látky do astrálního těla v rámci přípravy na smrt.

2. Osoba má aktivní čakry, které provádějí podobnou věc, tj. přelévají éterickou látku astrálního těla. Aktivní čakry může mít člověk od přírody nebo je lze vyvinout cvičením.


Pozn.: Jestliže čakry produkují dostatek éterické látky, můžete vědomě vyvolat OOBE v reálném čase. Při OOBE je realita skutečná a čas normální ( reálný ).

Projektujete-li se do fyzického světa v reálné, čase jako při OOBE, je to ve skutečnosti hraniční prostor vyrovnávací zóny mezi fyzickou a astrální dimenzí. Jestliže astrální tělo obsahuje dostatek éterické látky, může existovat v pouze nepatrné vzdálenosti od stadia reality. Projekce je tedy v reálném čase a tak blízko fyzické dimenze, že rozdíl téměř není znát.

Pozn.: Mnohokrát jsem to při projekci v reálném čase během dne vyzkoušel a prozkoumával místní oblast, kde jsem hledal práce na silnici, nehody a jiné události, a poté si ověřoval přesnost a pravdivost těchto zjištění.

Ve fyzickém světě existují silné přirozené bariéry pro OOBE v reálném čase. Jednou z nich je množství éterické látky produkované a dodávané astrálnímu tělu. Tím je omezena délka projekce podle stupně vyvinutosti a ovládnutí čaker.


 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015