Rozplývající se ruce

Projektujete-li své astrální tělo blízko fyzické dimenze, nemáte tělo jako takové. Mysl to však není schopna přijmout, a tak obstará tělo v myšlenkové formě tvořené éterickou látkou. Jestliže pohlédnete na své tělo, řekněme třeba na ruce, zjistíte, že se začínají velmi rychle rozplývat. Začínají blednout a řídnout a v několika sekundách se vaše prsty rozpustí jako kousek ledu pod plamenem pochodně. Zkrátí se na bledé pahýly a poté se začne rozplývat i zbytek vaši ruky a paže. Tento efekt zřejmě nastává pouze tehdy, snažíte-li se úmyslně prohlížet některou část těla nebo něco vědomě vytvořit. Záměrné prohlížení astrálního těla tímto způsobem využívá vědomé mysli, která má jen slabé tvůrčí schopnosti a nedokáže udržet složitější tvary delší dobu, což způsobuje popisovaný efekt. Jestliže během projekce zahlédnete mimochodem některou část svého těla, k tomuto efektu nedochází. 

Objekty vytvořené v myšl. formách

Během projekce můžete vědomě mysli využívat k tvoření různých objektů. Trvání objektu v myšlenkové formě závisí na síle vaši tvůrčí vizualizační schopnosti. Dále to záleží také na úsilí a čase, které jste tvorbě věnovali. Stejný jev rozplývání se děje se vším, co je vědomě vytvořeno v astrální dimenzi. Vytvoříte-li např. meč, objeví se ve vaši ruce během okamžiku potom, co si ho představíte, a následně se rozplyne stejně jako se to stalo s rukou. Koncentrujete-li se na něj, můžete jej udržet, avšak v momentě, kdy vaše koncentrace zakolísá, začne se rozplývat i výtvor. Podobně je to s vizualizací v reálném světě. Je obtížné a musíte se dostatečně soustředit, abyste udrželi vizualizaci ve svém vnitřním oku. Jakmile vaše koncentrace vyprchá, potká totéž i vizualizovanou představu. Ukazuje se tím velký rozdíl mezi tvůrčími schopnostmi vědomé a podvědomé mysli. Abyste dali vznik stálému objektu v myšlenkové formě, musíte přesvědčit podvědomí, aby jej pro vás vytvořilo. Tímto tématem se budu ve větším rozsahu zabývat později.

Jak dochází k projekci?

Během spánku se energetické tělo ( éterické tělo, vitální obal ) začíná nabíjet. Toto může energetické tělo normálně dělat pouze v expandovaném stavu během spánku. Jakmile expanduje, čakry do něj přivádí energii ve formě éterické látky. Během tohoto procesu obnovování energie se astrální tělo oddělí a naladí se na astrální dimenzi, kde může vytvářet a prožívat sny. Provádíte-li toto oddělení vědomě nebo uvědomíte-li si sama sebe, poté co k němu dojde, můžete jej do určité míry řídit. Tím vznikne OOBE, astrální projekce nebo průzračný sen.

Hlavní rozdíly mezi OOBE, astrální projekcí a průzračným snem jsou:
 


 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015