Efekt Alenky v Říši Divů

Projektujete své tělo a rozhlížíte se po vašem pokoji. Vše vypadá normálně, když najednou zjistíte, že dveře jsou ve špatné zdi! Zatímco jste se rozhlíželi, spatřili jste dveře zpětným pohledem matoucím vaši přirozenou perspektivu. Mozek se nemůže přizpůsobit, neboť váš pohled dopředu na nábytek, okno, obraz atp. je normální, avšak vyhlídka dozadu je převrácena. To povzbudí podvědomí k vytvoření dveří tam, kde by podle něj měly být. Podíváte-li se na tyto dveře vypadají skutečně, jakkoliv víte, že tam nepatří. Jakmile bylo jednou vytvořeno, nelze to vzít zpět, protože by to vaše vědomí nebylo schopno akceptovat – hmatatelné dveře nemívají ve zvyku mizet vám před očima. Když se otočíte k místu, kde mají dveře skutečně být, obyčejně je tam také najdete. Nyní můžete mít dvoje nebo vícery dveře tam, kde mají být jedny. Projdete-li skutečnými dveřmi, najdete snad zbytek domu tak, jak má být. Projdete-li však falešnými dveřmi, mysli ví, že je to klam a nenechá je otevřít do normální části vašeho domu, která tam jasně nemůže být. Otevřete-li tedy tyto dveře, spatříte něco jiného. Obyčejně to bývá pasáž nebo chodba, kterou v domě nemáte, ústící do jiných částí domu, které ve skutečnosti také neexistují.

Projdete-li tedy těmito dveřmi, jste v Říši divů, kde je cokoliv možné, ne však věrohodné. Takto vstupujete do astrální dimenze skrze nekontrolované tvoření, dveřmi, které neexistují, ale nyní jsou. Jakmile jednou podvědomí začne tvořit tímto způsobem, další výtvory se začnou množit geometrickou řadou. Vědomé mysli nezbývá, než se přizpůsobit abnormální situaci, v niž se nachází. V určitém stupni tohoto maelstromu kreativity se podvědomí docela ztratí a začne se ladit na jiné části astrální dimenze. V tomto okamžiku jakékoliv zdání reality vyprchá a zcela se propadnete do astrální dimenze. Existuje mnoho způsobů, kterými tento „Alenka“ efekt během projekce vzniká, uvedený příklad byl pouze jednou z více možností. Mnoho projektorů ztratilo někdy během projekce kontrolu. Objekty se objevují, mizí a vůbec všechno začne být poněkud zvláštní. To je v podstatě způsobeno spuštěním obrovských tvůrčích schopností podvědomí. Začne vytvářet a smazávat věci, vylaďovat se na jiné oblasti astrální dimenze a všeobecně dělat projektorovi všechno těžší.

Abyste se vyhnuli popsanému problému: koncentrujte se na to, co během projekce děláte a nenechte svou mysl nekontrolovaně bloudit. Problém převrácení stran můžete minimalizovat koncentrací na váš přední výhled, tzn. zaměřením se na jeden směr v jednom okamžiku. Otáčíte-li se sledujte místnost okolo a nenechte výhled přeskočit náhle z jednoho směru do druhého. Máte-li vážné plány, astrální dimenze není vhodné místo pro relaxaci. Nicméně obrovskou schopnost vizualizace podvědomí můžete využitkovat. Je to neobyčejně cenný nástroj, víte-li, jak jej použit. V třetí části této série naznačím, jakým způsobem tak učinit pod hlavičkou: „Projekce do virtuální reality“, kde se zmíním o tom, jak si vytvořit vlastní astrální říši.
 


 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015