Astrální vidění

Fyzické tělo nám umožňuje vidět pouze záběr pod úhlem 220 stupňů, tzn. Vidíme pouze před sebe, nikoliv za sebe, nad sebe a pod sebe v jeden okamžik. S astrálním tělem máme rozhled více než 360 stupňů a můžeme tedy vidět do všech stran najednou. To je sférické vidění. Během projekce nás síla zvyku nutí zaměřit svou pozornost pouze jednim směrem, kde máme pocit, že je přední část našeho pohledu. Výhledy vzad, nahoru, dolů, vpravo a vlevo zůstávají, všechny najednou, nejsou však zpracovávány současně mozkem. To by neodpovídalo celoživotnímu návyku frontálního pohledu. Sférické vidění je jako být jedno velké mnohaplošné oko, které dokáže vidět všemi směry naráz!

Astrální tělo nemá žádné fyzické orgány, ani oči. Jste nehmotný bod vědomí plovoucí prostorem. Nepůsobí na Vás gravitace ani jiné fyzikální zákony. V tomto stavu neexistuje žádné nahoře nebo dole, vzadu nebo vepředu, nalevo či napravo. Je to jen síla zvyku, která se snaží zachovat původní perspektivy i během projekce. Jestliže jste zcela v astrální dimenzi, jde důležité pochopit sférické vidění. Především pak, projektujete-li se v reálném čase blízko fyzické dimenze. Sférické vidění často způsobí dojem, že jste v zrcadlovém obraze nebo obrácené kopii reality. To znamená, že například Váš dům bude vypadat obrácený zezadu dopředu. To je způsobeno ztrátou původního přirozeného výhledu během projekce. V určitém bodě projekce ztratíte orientaci a získáte výhled odlišný od normálního, tj. převrátíte se seshora dolů nebo dovnitř bez vašeho vědomí. To převrátí váš přirozený levo-pravý, nahoře-dole výhled a oklame vaše podvědomí, které si převrátí místo, ve kterém se nacházíte, a vědomí pracuje správně.
 

Tvůrčí schopnosti vizualizace

Podvědomí má nesrovnatelně větší schopnosti vizualizace než vědomí. Je to jako srovnávat superpočítač s dětskou kalkulačkou. Tento rozdíl může během vědomé projekce v astrální dimenzi nebo během průzračného snu, kde je vědomí uvědomělé, způsobit velký zmatek. Podvědomí vře pod povrchem během každé projekce. Všechny ty tvůrčí schopnosti se náhle tlačí ven a využijí každé příležitosti. Tento rozdíl v tvůrčích schopnostech spolu se zvykem na frontální výhled je příčinou efektu „Alenky v Říši divů“. Hned to vysvětlím…. Spojte si dohromady tyto skutečnosti:

1. Neuvěřitelné tvůrčí schopnosti podvědomí

2. Slabé tvůrčí schopnosti vědomé mysli

3. Citlivost astrální látky na myšlenku

4. Sférické vidění

5. Převrácení levé a pravé strany a máte recept na totální zmatek

 

 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015