Astrální šňůra

Klíčovou součástí nové projekční techniky je neviditelná, imaginární šňůra visící z vašeho stropu. Tato šňůra bude využita k vytvoření dynamického tlaku v jednom bodě vašeho astrálního těla za účelem jeho oddělení od těla fyzického.

Šňůrová technika je podobná jiným pasivnějším metodám jako pronikávání ven a příjímání vibrací nebo vizualizace sebe samého naproti sobě, ale bezprostřednější a z tohoto důvodu efektivnější. Rozumíte-li mechanismu projekce, je zřejmé, že myšlenka přijímání vibrací je trochu nelogická.

Vibrace jsou následkem a ne příčinou projekce. Když je vyvinutý dostatečný tlak k úspěšnému uvolnění astrálního těla, energetické tělo expanduje a energie plyne skrze systém čaker, aby byla uskladněna v energetickém těle. Tento tok energie skrze stovky čaker a jejich spojovací síť nebo meridiány způsobuje vibrace. To samé se normálně děje během spánku, aniž byste to postřehli.
 

Pokračovaní v tlaku

Pasivnější a méně přímé metody projekce vyvíjejí nějaký tlak na oddělení astrálního těla, ale na velké ploše. Přemisťují vědomí mimo tělo, třebaže to činí otupěle. Jakákoliv mentální činnost, která umisťuje vědomí mimo tělo, vyvine určitý tlak na astrální tělo. Šplhání ruku přes ruku po laně je silná a přirozená činnost, kterou si snadno představíme. Šňůrová technika soustředí všechny vaše mentální zdroje na jedinou, silnou a dynamickou činnost, která vyvíjí vysoký stupeň tlaku přímo v jediném bodě astrálního těla. Existují mnohé jiné, jemnější způsoby, které vyvíjejí tlak na astrální tělo. Mnoho meditačních cvičení například vyvíjí pasivní tlak. Můžete si představovat, že sjíždíte výtahem, padáte, sestupujete po žebříku nebo se prostě snášíte dolů. Všechny techniky jsou vyvinuty za účelem snížení mozkové aktivity. Jakýkoliv vědomě vyvolaný pocit vnitřního klesání vytváří pasivní tlak na astrální tělo, který způsobí snížení mozkové aktivity a vstup do stavu transu, kde je odhalena hlubší úroveň mysli.

Provádění vnitřního sestupu otupěle přemisťuje vědomí mimo tělo a vytváří na velké ploše pasivní tlak na astrální tělo, avšak opačným směrem než je třeba pro projekci, tj. obecně směrem dolů. To je, jako kdybyste se snažili, aby vaše astrální tělo vypadlo z vašeho fyzického těla, tj. vaše vědomí se snaží padat směrem dolů ven z fyzického těla.

Mnozí lidé se snaží o projekci tím způsobem, že vyvíjejí tlak na astrální tělo směrem vpřed, tak že se vizualizují, jak vyplouvají mimo sebe, a doufají, že se jim to podaří, že spustí projekční reflex. Jiní zkoušejí bezprostřednější metody jako vizualizaci sebe samotného mimo tělo, což je velmi, velmi obtížné.

Uvědomte si, že 99% lidí není schopno vizualizovat téměř nic, a dojde vám, že akt mentální vizualizace sebe samotného mimo své tělo a přemístění svého vědomí do této vizualizace je pro většinu lidí prakticky nemožný.

Jinou oblíbenou metodou je přijímaní vibrací. Tato metoda je mírně efektivnější než většina ostatních, neboť vyvíjí tlak v jednom místě, avšak stále je to pouze nepřímá mentální činnost a proto otupělá.

To všechno spolu s všeobecným nedostatkem informací o mechanismu projekce, tj. jak k ni dochází, nese vinu za neobyčejně vysoké procento neúspěchu potkávajících lidi učící se projekci. Udržování pasivního tlaku na velké ploše astrálního těla nakonec po dostatečně dlouhé době bude aktivovat projekční reflex. Trvá to však velmi dlouho a je to mentálně nesmírně vyčerpávající. Posledním výzkumem jsem vyvinul lepší, rychlejší a dynamičtější metodu projekce, která je velice efektivní. Tuto techniku nazývám jednoduše šňůra. Nespočívá to v tom, že by užití imaginární šňůry byl tak revoluční nápad ( to není ), ale v porozumění mechanismu projekce a v aplikaci těchto znalostí. Jestliže rozumíme tomu, jak nějaká věc funguje, můžete ji používat efektivněji, a tak získat lepší výsledky. Nová metoda šňůry odstraňuje všeobecné rozptýlení mentálních zdrojů a chronické plýtvání mentální energií zapříčiněné obyčejně zdlouhavými postupy potřebnými pro projekci. Šňůra zkracuje čas potřebný k vyvolání projekce a optimalizuje využití dosažitelné energie. Jeden z nejdůležitějších požadavků pro projekci je dostatečná motivace. Bez motivace nebudete mít dostatek mentální energie k úspěchu a buď usnete nebo zapomenete, co se při projekci stalo. Proto je důležité zkrátit čas na přípravu tak, jak jen to je možné, aby to nebyl odrazující a mentálně vyčerpávající úkol. Jediná věc, které má začínající projektor nadbytek je nadšení. Nadšení je čistá mentální energie. Šňůra spolu s porozuměním, jak to funguje, připravuje podmínky pro lepší využití těchto energetických zdrojů a nesmírně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.


 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015