Základní práce s energií

Hlavní čakry

1. Velká: základní čakra ( konec páteře, mezi anem a genitáliemi )
2. Slezinová čakra ( mírně pod pupkem )
3. Solar Plexus čakra ( několik centimetrů nad pupkem )
4. Velká: srdeční čakra ( střed hrudi
5. Hrdelní čakra (kořen krku, nad místem, kde vychází z hrudi )
6. Čelní čakra ( přesně ve středu čela )
7. Velká: temenní čakra ( celý vrchol hlavy nad hranici vlasů )


Kromě temenní čakry, která je mnohem větší, jsou ostatní přibližně ve velikosti vaši dlaně.
 

Co jsou to čakry?

Čakry jsou nefyzické orgány, která transformují syrovou energii Kundalini na jemnější a užitečnější formy energie jiného typu. Čakry samy o sobě neobsahují energii. Syrová energie je čerpána z planety vedlejšími čakrami v nohách a chodidlech, které pak napájí hlavní systém čaker. Energie Kundalini je ve své podstatě čistá myšlenková energie, která proniká a spojuje vesmír. Z tohoto živého energetického pole můžeme hlouběji čerpat pomocí usměrněné a tvořivé vůle. Energie Kundalini může být čerpána lidským tělem a pomocí systému čaker transformována na jemnější a užitečnější formu energie. Čakry jsou napojeny na centrální nervovou soustavu přes žlázy a nervová ganglia. Úplný systém čaker je neuvěřitelně složitý.

V lidském těle existují 3 velké, 4 hlavní a přes 300 vedlejších čaker. Několik nefyzických čaker je také situováno mimo lidské tělo. Podrobné mapy systému čaker a jejich spojující meridiánu a drah jsou již tisíce let využívány ve východním mysticismu a medicíně ( např. akupunktůře ).
Systém čaker využívá bez výjimky každá psychotronická schopnost. Ať už se jedná o jakoukoliv schopnost, metody jejího vyvíjení nebo používání terminologií, vždy se jedná o ten samý způsob – stimulace čaker.

Mnozí lidé to budou popírat a tvrdit, že přestože nikdy nepracovali s čakrami nebo energií, mají psychotronické schopnosti. Souhlasím, že existuje mnoho způsobů, jak se v této oblasti vyvíjet, ale všechny, ať již přímo či nepřímo, stimulují systém čaker. A nezapomínejme na vrozené schopnosti. Mnozí lidé se již narodí s aktivními čakrami a z toho důvodu i s vrozenými psychotronickými schopnostmi. Media jsou lidé, kteří vykazují psychotronické schopnosti za pomocí nefyzické duchovní entity. Tato entita stimuluje přímo čakry média, spojuje se s ním, dává mu psychotronické schopnosti jasnovidectví, channelingu, léčitelství, produkování ektoplasmy atd., aby se tak skrze něj mohla projevovat. Odtud také získala své pojmenování – média nebo kanály, neboť mají schopnost stát se pasivním dopravním prostředkem pro duchovní entity, které chtějí ovlivňovat fyzický svět nebo s ním komunikovat.

Vy nepotřebujete duchovní entitu, abyste rozvinuli a využili psychotronické schopnosti. Naučíte-li se kontrolovat vlastní čakry a energii, můžete tyto věci provádět sami, aniž byste se zaplétali s nějakými duchovními entitami s neodmyslitelným rizikem doprovázejícím tuto metodu.
 

Shromažďování

Sedněte si nebo lehněte, proveďte relaxační cvičení a očistěte svou mysl pomocí kontrolovaného dýchání. Soustřeďte své vědomí do chodidel. Použijte ruku k vytáhnutí energie z chodidel, skrze nohy, až do základní čakry. Představujte si, že uchopujete energii a táhnete ji skrz sebe. Přesně jako jste to dělali, když jste používali tyto ruce při kontrolovaném a barevném dýchání a vtahovali vzduch a energii do plic.

Používejte kontrolované dýchání jako pomocníka při shromažďování energie. Čerpejte energii při nádechu a ponechte ji uvnitř při výdechu. Dělejte to stále znova a znova, čerpejte energii do základní čakry minimálně několik minut. Zatímco to provádíte, můžete a nemusíte něco cítit. I v případě, že nic nepociťujete, nabíráte tímto cvičením nějakou energii. Množství načerpané energie se bude zvyšovat s časem a používáním čaker. Z chodidel, skrze nohy do základního centra je přirozená cesta proudění energie. Tato energie bude stimulovat vaše čakry a ty budou tuto základní energii transformovat na energii jiného typu. Tato transformována energie bude pak plynout do vašich subtilních těl a posilovat je. Po určité době budete skutečně cítit, jak se ve vás tato energie dme a hučí.

 

© astralni-cestovani.info  2005 - 2015